ข้อมูลภาพรวมสถิติรายเดือนของปี 2009
 
UIP
Pageviews
Returns
มกราคม 2009
23,233,799
866,090,469
559,186,064
กุมภาพันธ์ 2009
22,962,373 [bullet_down]
819,188,886
529,060,941
มีนาคม 2009
26,987,908 [bullet_up]
956,986,881
619,917,972
เมษายน 2009
25,138,807 [bullet_down]
879,540,906
562,102,854
พฤษภาคม 2009
28,506,723 [bullet_up]
1,029,207,371
660,888,380
มิถุนายน 2009
28,642,273 [bullet_up]
1,065,179,899
674,949,761
กรกฎาคม 2009
31,408,710 [bullet_up]
1,247,241,671
806,860,810
สิงหาคม 2009
32,729,835 [bullet_up]
1,347,884,963
884,023,935
กันยายน 2009
33,052,485 [bullet_up]
1,400,955,343
912,223,456
ตุลาคม 2009
36,243,654 [bullet_up]
1,535,601,668
971,914,019
พฤศจิกายน 2009
35,543,411 [bullet_down]
1,476,306,756
930,523,608
ธันวาคม 2009
36,218,447 [bullet_up]
1,490,695,272
945,645,096