ข้อมูลภาพรวมสถิติรายชั่วโมงของวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2017
 
UIP
Pageviews
Returns
ชั่วโมงที่ 0
205,961
786,779
419,973
ชั่วโมงที่ 1
139,520 [bullet_down]
532,436
296,888
ชั่วโมงที่ 2
100,421 [bullet_down]
370,193
206,243
ชั่วโมงที่ 3
81,160 [bullet_down]
287,853
156,385
ชั่วโมงที่ 4
73,896 [bullet_down]
252,234
134,381
ชั่วโมงที่ 5
99,442 [bullet_up]
298,379
144,530
ชั่วโมงที่ 6
154,647 [bullet_up]
434,827
187,694
ชั่วโมงที่ 7
197,127 [bullet_up]
570,099
244,352
ชั่วโมงที่ 8
226,894 [bullet_up]
719,956
329,232
ชั่วโมงที่ 9
253,162 [bullet_up]
878,470
423,484
ชั่วโมงที่ 10
269,507 [bullet_up]
966,495
471,823
ชั่วโมงที่ 11
271,223 [bullet_up]
983,244
489,302
ชั่วโมงที่ 12
276,024 [bullet_up]
971,401
471,309
ชั่วโมงที่ 13
291,241 [bullet_up]
1,054,212
511,124
ชั่วโมงที่ 14
296,735 [bullet_up]
1,090,395
533,809
ชั่วโมงที่ 15
306,704 [bullet_up]
1,111,194
536,628
ชั่วโมงที่ 16
314,116 [bullet_up]
1,100,089
511,701
ชั่วโมงที่ 17
300,286 [bullet_down]
1,032,372
484,131
ชั่วโมงที่ 18
293,109 [bullet_down]
1,008,848
489,056
ชั่วโมงที่ 19
319,572 [bullet_up]
1,156,733
563,424
ชั่วโมงที่ 20
380,566 [bullet_up]
1,437,485
668,197
ชั่วโมงที่ 21
406,119 [bullet_up]
1,613,565
721,642
ชั่วโมงที่ 22
379,019 [bullet_down]
1,512,526
702,224
ชั่วโมงที่ 23
313,985 [bullet_down]
1,231,442
607,453
สรุปสถิติรายวัน
(ไม่ใช่ผลรวมรายชั่วโมง)
1,547,161
21,401,227
10,304,985