ข้อมูลภาพรวมสถิติรายเดือนของปี 2017
 
UIP
Pageviews
Returns
มกราคม 2017
48,761,550
882,122,305
385,599,047
กุมภาพันธ์ 2017
41,660,633 [bullet_down]
657,036,985
321,337,442
มีนาคม 2017
36,601,211 [bullet_down]
495,617,597
301,820,132