ข้อมูลภาพรวมสถิติรายเดือนของปี 2017
 
UIP
Pageviews
Returns
มกราคม 2017
48,761,550
882,122,305
385,599,047
กุมภาพันธ์ 2017
41,660,633 [bullet_down]
657,036,985
321,337,442
มีนาคม 2017
39,148,162 [bullet_down]
527,449,658
320,555,787
เมษายน 2017
34,903,711 [bullet_down]
411,078,950
240,725,374
พฤษภาคม 2017
36,087,075 [bullet_up]
446,623,701
265,288,896
มิถุนายน 2017
34,349,895 [bullet_down]
416,830,740
247,404,591
กรกฎาคม 2017
6,635,670 [bullet_down]
80,736,659
48,869,051