ข้อมูลภาพรวมสถิติรายเดือนของปี 2012
 
UIP
Pageviews
Returns
มกราคม 2012
56,580,197
1,771,581,122
1,434,671,203
กุมภาพันธ์ 2012
54,382,397 [bullet_down]
1,733,911,511
1,398,425,872
มีนาคม 2012
57,778,437 [bullet_up]
1,815,209,869
1,459,582,089
เมษายน 2012
57,757,981 [bullet_down]
1,658,748,380
1,329,078,553
พฤษภาคม 2012
56,549,180 [bullet_down]
1,775,909,538
1,438,159,205
มิถุนายน 2012
59,754,754 [bullet_up]
1,882,209,240
1,533,683,359
กรกฎาคม 2012
60,946,796 [bullet_up]
1,846,824,266
1,494,061,359
สิงหาคม 2012
62,778,573 [bullet_up]
1,848,891,838
1,477,891,369
กันยายน 2012
62,099,034 [bullet_down]
1,798,235,326
1,439,025,094
ตุลาคม 2012
64,756,959 [bullet_up]
1,950,220,513
1,561,979,412
พฤศจิกายน 2012
62,336,317 [bullet_down]
1,814,864,327
1,447,086,179
ธันวาคม 2012
62,316,729 [bullet_down]
1,733,784,347
1,333,037,660