ข้อมูลภาพรวมสถิติรายเดือนของปี 2011
 
UIP
Pageviews
Returns
มกราคม 2011
45,262,988
1,758,395,118
1,218,039,083
กุมภาพันธ์ 2011
40,179,587 [bullet_down]
1,422,989,795
994,676,097
มีนาคม 2011
49,545,347 [bullet_up]
1,776,898,937
1,233,573,710
เมษายน 2011
46,188,368 [bullet_down]
1,587,369,559
1,105,133,543
พฤษภาคม 2011
45,961,099 [bullet_down]
1,445,074,025
1,023,377,827
มิถุนายน 2011
36,320,053 [bullet_down]
1,097,171,908
790,053,105
กรกฎาคม 2011
55,030,126 [bullet_up]
1,893,165,987
1,363,589,834
สิงหาคม 2011
56,660,137 [bullet_up]
1,972,251,395
1,443,082,694
กันยายน 2011
46,988,780 [bullet_down]
1,540,666,761
1,154,375,607
ตุลาคม 2011
56,946,145 [bullet_up]
1,842,575,267
1,385,044,593
พฤศจิกายน 2011
51,117,624 [bullet_down]
1,678,729,575
1,299,620,179
ธันวาคม 2011
55,097,614 [bullet_up]
1,716,690,797
1,379,564,656