ข้อมูลภาพรวมสถิติรายเดือนของปี 2008
 
UIP
Pageviews
Returns
มกราคม 2008
8,959,990
168,695,205
111,501,135
กุมภาพันธ์ 2008
10,637,156 [bullet_up]
219,058,610
146,823,200
มีนาคม 2008
13,192,633 [bullet_up]
247,046,074
163,377,076
เมษายน 2008
13,771,949 [bullet_up]
292,388,142
191,090,969
พฤษภาคม 2008
15,448,030 [bullet_up]
363,225,918
239,733,375
มิถุนายน 2008
15,799,273 [bullet_up]
367,286,097
237,077,646
กรกฎาคม 2008
16,133,523 [bullet_up]
399,661,930
254,468,047
สิงหาคม 2008
18,407,810 [bullet_up]
482,508,037
313,360,293
กันยายน 2008
19,252,527 [bullet_up]
568,186,978
368,956,010
ตุลาคม 2008
19,922,151 [bullet_up]
568,793,751
370,869,457
พฤศจิกายน 2008
21,176,275 [bullet_up]
661,906,025
428,920,190
ธันวาคม 2008
23,126,429 [bullet_up]
852,099,241
526,583,475