ข้อมูลภาพรวมสถิติรายชั่วโมงของวันที่ 10 เดือนมกราคม ปี 2017
 
UIP
Pageviews
Returns
ชั่วโมงที่ 0
197,555
1,043,903
474,798
ชั่วโมงที่ 1
135,774 [bullet_down]
777,122
351,042
ชั่วโมงที่ 2
98,788 [bullet_down]
607,963
261,364
ชั่วโมงที่ 3
77,711 [bullet_down]
492,436
197,641
ชั่วโมงที่ 4
71,417 [bullet_down]
430,000
166,125
ชั่วโมงที่ 5
91,857 [bullet_up]
448,998
169,611
ชั่วโมงที่ 6
141,861 [bullet_up]
567,431
208,754
ชั่วโมงที่ 7
180,680 [bullet_up]
725,007
287,685
ชั่วโมงที่ 8
227,249 [bullet_up]
1,018,169
430,873
ชั่วโมงที่ 9
269,005 [bullet_up]
1,319,202
562,857
ชั่วโมงที่ 10
286,084 [bullet_up]
1,369,581
578,497
ชั่วโมงที่ 11
290,998 [bullet_up]
1,447,144
662,941
ชั่วโมงที่ 12
301,847 [bullet_up]
1,507,765
650,682
ชั่วโมงที่ 13
307,852 [bullet_up]
1,513,030
667,872
ชั่วโมงที่ 14
326,664 [bullet_up]
1,530,235
644,429
ชั่วโมงที่ 15
318,975 [bullet_down]
1,500,913
628,168
ชั่วโมงที่ 16
306,643 [bullet_down]
1,434,764
604,925
ชั่วโมงที่ 17
296,955 [bullet_down]
1,381,562
628,774
ชั่วโมงที่ 18
308,573 [bullet_up]
1,484,669
678,514
ชั่วโมงที่ 19
327,608 [bullet_up]
1,566,020
754,696
ชั่วโมงที่ 20
362,725 [bullet_up]
1,776,301
854,939
ชั่วโมงที่ 21
378,323 [bullet_up]
1,906,791
924,971
ชั่วโมงที่ 22
365,970 [bullet_down]
1,796,967
846,392
ชั่วโมงที่ 23
290,818 [bullet_down]
1,463,047
708,393
สรุปสถิติรายวัน
(ไม่ใช่ผลรวมรายชั่วโมง)
1,527,615
29,109,020
12,944,943