ข้อมูลภาพรวมสถิติรายวันของเดือนมกราคม ปี 2017
 
UIP
Pageviews
Returns
1 มกราคม 2017
1,259,197
18,176,497
9,511,005
2 มกราคม 2017
1,455,033 [bullet_up]
22,071,994
10,683,581
3 มกราคม 2017
1,535,431 [bullet_up]
24,080,346
11,985,425
4 มกราคม 2017
1,571,425 [bullet_up]
23,584,395
11,513,115
5 มกราคม 2017
1,613,264 [bullet_up]
23,736,622
11,754,121
6 มกราคม 2017
1,544,798 [bullet_down]
23,389,384
11,858,866
7 มกราคม 2017
1,583,996 [bullet_up]
25,684,962
12,200,282
8 มกราคม 2017
1,606,777 [bullet_up]
26,787,017
12,195,423
9 มกราคม 2017
1,597,290 [bullet_down]
27,987,120
13,022,809
10 มกราคม 2017
1,527,615 [bullet_down]
29,109,020
12,944,943
11 มกราคม 2017
1,617,569 [bullet_up]
29,552,969
12,677,666
12 มกราคม 2017
1,621,805 [bullet_up]
29,526,168
12,928,706
13 มกราคม 2017
1,555,208 [bullet_down]
25,887,624
11,967,891
14 มกราคม 2017
1,514,917 [bullet_down]
26,031,127
12,289,674
15 มกราคม 2017
1,619,286 [bullet_up]
28,780,560
12,631,738
16 มกราคม 2017
1,668,959 [bullet_up]
30,514,102
13,541,576
17 มกราคม 2017
1,595,335 [bullet_down]
29,114,483
12,821,201
18 มกราคม 2017
1,563,920 [bullet_down]
29,798,665
13,354,302
19 มกราคม 2017
1,568,433 [bullet_up]
30,402,800
13,432,448
20 มกราคม 2017
1,543,417 [bullet_down]
27,414,700
11,916,242
21 มกราคม 2017
1,604,393 [bullet_up]
31,110,483
12,583,815
22 มกราคม 2017
1,595,437 [bullet_down]
31,950,588
13,525,708
23 มกราคม 2017
1,571,555 [bullet_down]
30,721,453
12,865,892
24 มกราคม 2017
1,557,702 [bullet_down]
31,616,889
12,422,773
25 มกราคม 2017
1,549,507 [bullet_down]
31,490,678
12,476,496
26 มกราคม 2017
1,584,482 [bullet_up]
32,377,716
13,004,499
27 มกราคม 2017
1,588,878 [bullet_up]
31,742,819
12,030,829
28 มกราคม 2017
1,556,964 [bullet_down]
30,319,303
12,046,808
29 มกราคม 2017
1,662,914 [bullet_up]
35,211,284
13,347,512
30 มกราคม 2017
1,691,278 [bullet_up]
34,735,726
13,650,420
31 มกราคม 2017
1,634,765 [bullet_down]
29,214,811
12,413,281